Bài toán tiểu học đơn giản nhưng hầu hết mọi người đều trả lời sai

40

Bài toán tiểu học đơn giản nhưng tạo ra hai luồng ý kiến khác nhau trên mạng xã hội.

Cho phép tính 6^2 ÷ 2(3) + 4 = ?, theo bạn, đáp án chính xác nhất cho đề bài này là bao nhiêu?

Bài toán tiểu học đơn giản nhưng 97% người trả lời sai - 1