Big C Thăng Long mở cửa hoạt động trở lại từ tối 26-5

96
M. Lan