Câu lạc bộ những Nhà Lãnh đạo Hạnh phúc của Happy Lifestyle

Hạnh phúc chính là “nhiên liệu” để tạo nên thành công. Câu lạc bộ nhà Lãnh đạo Hạnh phúc là nơi duy trì, phát triển sức mạnh nội lực, sự sáng tạo, lòng trắc ẩn, tình yêu thương, các giá trị tốt đẹp của con người, đó chính là những “nhiên liệu” ai cũng có sẵn.Trong vai trò lãnh đạo đội ngũ, hạnh phúc cá nhân cần được ưu tiên hàng đầu để tạo nên sức mạnh lãnh đạo.

Happiness Coach Dương Tường Nhi
Sức mạnh của nhà lãnh đạo/quản lý
Sức mạnh từ bên trong bản thân là nguồn năng lượng vô hạn.Lãnh đạo, quản lý cần học cách khai thác, phát triển, sử dụng nguồn năng lượng này.Khi năng lượng thấp, sức khoẻ cũng suy giảm thì việc kinh doanh, các mối quan hệ cũng bị ảnh hưởng.
Sức mạnh vô tận này đến từ những phẩm chất, giá trị tốt đẹp, những giá trị bên trong tâm, hồn. Vẻ đẹp tâm hồn rất quan trọng để tạo nên niềm vui, hạnh phúc của chúng ta.Mỗi ngày bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn sẽ giúp chúng ta có cuộc đời tự do, thênh thang và bình an, hạnh phúc.
Văn hoá Doanh nghiệp Hạnh phúc
Trong một Doanh nghiệp, cách thức các nhân viên đối xử với nhau sẽ hình thành nên văn hoá tổ chức, hình thành nên môi trường làm việc tích cực hay đầy những drama.
Đội ngũ quản lý/ lãnh đạo là những người rất quan trọng trong việc dẫn dắt “tâm hồn” của nhân viên. Hạnh phúc và thành công tạo nên sự thịnh vượng của công ty và lan toả đến từng gia đình mỗi người. Sự thịnh vượng bao gồm sự viên mãn trong cuộc sống trong trạng thái sức khoẻ tốt.
Câu lạc bộ “Nhà lãnh đạo Hạnh phúc” là nơi tập hợp các nhà lãnh đạo/quản lý cùng chung tư duy, mơ ước, tầm nhìn.Đó là tầm nhìn phát triển những phẩm chất tốt đẹp của nhà lãnh đạo cấp độ 4,5 và hướng tới xây dựng Doanh nghiệp Hạnh phúc.Đây là cộng đồng của những con người có tri thức cao, có lòng tốt, tình thương yêu. Họ là những người lan toả hạnh phúc và dẫn dắt tương lai của đất nước.

Happy Lifestyle mang đến giải pháp làm việc Hạnh Phúc cho các Doanh Nghiệp qua chương trình Coaching

 

Tất cả những nhà quản lý/lãnh đạo khi tham gia chương trình Huấn luyện – Hành động của Happy Lifestyle sẽ được tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Nhà lãnh đạo Hạnh phúc.
Giá trị mang lại khi tham gia Câu lạc bộ Nhà lãnh đạo Hạnh phúc:
1.Sống trong cộng đồng những người tích cực, biết yêu thương và cho đi.
2.Duy trì và phát triển những phẩm chất, giá trị tốt đẹp
3.Luôn có trạng thái sức khoẻ tốt, tràn đầy năng lượng
4.Hạnh phúc hơn mỗi ngày
2.Mang những giá trị tốt đẹp trao cho nhau và cho thế giới xung quanh để lan toả hạnh phúc đến mọi người.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty Happy Lifestyle
Thông tin chương trình Nhà lãnh đạo Hạnh phúc
Thời gian: 28,29,30/5/2021
Hotline: 0903 751 478