Đà Nẵng giá đất điều chỉnh như thế nào?

Ngày 29/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định điều chỉnh 2 nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020-2024.
Theo đó, điều chỉnh tỷ lệ % giá đất thương mại dịch vụ (TMDV) và sản xuất kinh doanh (SXKD) so với giá đất ở cùng vị trí. Cụ thể, giá đất TMDV điều chỉnh từ 80% thành 70% (giảm 10% so với hiện nay) và giá đất SXKD điều chỉnh từ 60% thành 50% (giảm 10% so với hiện nay).
Nội dung điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.
Đà Nẵng điều chỉnh bảng giá đất thế nào? - 1

Đà Nẵng điều chỉnh giá đất giai đoạn 2021-2025.

Đà Nẵng cũng điều chỉnh giảm giá sử dụng đất vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh (chỉ áp dụng cho bãi giữ xe) thời hạn 70 năm bằng 35% so với giá đất SXKD phi nông nghiệp không phải là giá đất TMDV cùng vị trí sẽ tạo điều kiện thu hút được các Nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư vào các công trình công cộng (bãi xe), đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi các Nhà đầu tư.
Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 và điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất trên địa bàn Đà Nẵng cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND, chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.
Về việc điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, sẽ điều chỉnh giảm một số tỷ lệ như tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn thành phố điều chỉnh giảm từ 2% xuống 1%.
Tỷ lệ (%) áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh giảm từ 0,7% xuống 0,5%.
Về nguồn lực đất đai đón làn sóng đầu tư thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang quản lý 321 khu đất lớn đã có mặt bằng với tổng diện tích đất 2.013.765,9 m2.