Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục lùi lịch thi đánh giá năng lực

119

Ảnh minhh họa.Ảnh minhh họa.

Theo đó, lịch đăng ký dự thi cho các đợt 214 – 216 (4,5,6) bắt đầu từ 8h00 ngày 4/6 so với lịch trước đó là 17/5.

Căn cứ vào diễn biến phòng chống dịch Covid-19, lịch thi có thể điều chỉnh mới.

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ gửi giấy báo dự thi cho thí sinh trước 3 ngày dự thi chính thức.

Trước đó, ngày 4/5, Đại học Quốc gia Hà Nội ra thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021 do Covid-19 diễn biến phức tạp. Lịch thi mỗi đợt được điều chỉnh lùi 20 ngày so với dự kiến ban đầu. Trong đó, đợt 1 lùi từ ngày 8-9/5 sang ngày 29-30/5.

Bảo Duy