Để được cách ly y tế tại nhà, cần điều kiện gì?

33
Bộ Y tế vừa chính thức có văn bản hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đối với các đối tượng thuộc diện F1 để thí điểm áp dụng trên địa bàn TP HCM.

Kim Thu