Giá xăng dầu đồng loạt giảm

29
Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 17.806 đồng/lít (giảm 45 đồng/lít). Xăng RON95-III không cao hơn 18.970 đồng/lít (giảm 76 đồng/lít
Nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ Bình ổn giá 1.800 đồng/lít thì giá xăng E5 sẽ tăng 1.755 đồng/lít và giá bán là 19.606 đồng/lít.
Nếu không chi Quỹ BOG 950 đồng/lít thì giá xăng RON 95 sẽ tăng 874 đồng/lít và giá bán là 19.920 đồng/lít);
Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.141 đồng/lít (giảm 102 đồng/lít). Nếu không chi Quỹ BOG 250 đồng/lít thì giá sẽ tăng 148 đồng/lít và giá bán là 14.391 đồng/lít.
Giá xăng hôm nay: Xăng dầu đồng loạt giảm
Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 12.827 đồng/lít (giảm 177 đồng/lít). Nếu không chi Quỹ BOG 300 đồng/lít thì giá sẽ tăng 123 đồng/lít và giá bán là 13.127 đồng/lít.
Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 13.687 đồng/kg (giảm 70 đồng/kg). Nếu không chi Quỹ bình ổn giá 500 đồng/kg thì giá sẽ tăng 430 đồng/kg và giá bán là 14.187 đồng/kg.
Như vậy, trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ bình ổn giá ở mức khá cao (kỳ điều hành ngày 27/3/2021 đến ngày hôm nay đang chi Quỹ bình ổn giá ở mức từ 500 đồng – 1.900 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu.
Từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 200-2.000 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu.
Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 123 đồng/lít/kg-1.755 đồng/lít/kg.