Hà Nội: Sẽ chỉ tổ chức một hội đồng thi tốt nghiệp THPT duy nhất

35
Hội đồng thi này dành cho tất cả đối tượng thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn thành phố, gồm: Người đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở các năm trước; người đã tốt nghiệp THPT, người đã tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở để xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm và các mục đích khác.
Mã số hội đồng thi của Sở GD-ĐT Hà Nội theo quy định của Bộ GD-ĐT là 01.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ bắt đầu cho thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5.