Sắp xếp tủ lạnh thế nào cho khoa học và hiệu quả?

244

Biết một số mẹo sắp xếp tủ lạnh hợp lý giúp bạn lưu trữ nhiều hơn và thực phẩm cũng được bảo toàn giá trị dinh dưỡng.

Nguyên Chi
Theo FoodSafety.gov