Single album đầu tay của Rosé vừa mở bán đã lập kỉ lục