Trường Đại học Cần Thơ thuộc nhóm 5 trường tốt nhất Việt Nam

117
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) hiện nay thuộc nhóm 5 trường tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics và nhóm 500 trường tốt nhất châu Á theo xếp hạng của QS. Năm 2020 lần đầu tiên lĩnh vực đào tạo Nông nghiệp của trường (bao gồm Trồng trọt, Chăn nuôi – Thú y, Thủy sản) được xếp vào nhóm 251-300 của thế giới. Đó là kết quả của nhiều năm Trường ĐHCT đa dạng hóa hợp tác quốc tế. Hiện nay, trường có mối quan hệ hợp tác với hơn 130 viện, trường và tổ chức quốc tế.

Một góc Trường ĐHCT.

Trường ĐHCT đang có một số dự án lớn như Chương trình “Nâng cấp Khoa Nông nghiệp, ĐHCT” từ viện trợ của Chính phủ Nhật Bản (khoảng 23 triệu USD); Chương trình MHO của Chính phủ Hà Lan (khoảng 13 triệu USD); Chương trình VLIR của Chính phủ Bỉ (khoảng 7 triệu EURO); Chương trình Trung tâm Học liệu của Tổ chức Atlantic Philanthropy (khoảng 9 triệu USD). Đặc biệt là Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng kinh phí khoảng 105 triệu USD đang được triển khai sẽ là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường ĐHCT.

Tin, ảnh: B.NG