Ý nghĩa lịch sử ngày Giải phóng miền Nam 30/4

32
Ngày 30/4 là ngày gì?
Ngày 30/4 được mọi người biết đến với tên gọi Ngày giải phóng miền Nam. Tên gọi này có liên quan trực tiếp tới sự kiện năm 1975.
46 năm về trước, Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi, đưa đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Ngày 30/4 là ngày gì? Ý nghĩa lịch sử ngày Giải phóng miền Nam
Vào lúc 17h ngày 26/4/1975, quân ta đã nổ súng mở đầu cho chiến dịch. Năm cánh quân của ta vượt qua tuyến phòng thủ của địch và tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch. Lúc 10h45’ ngày 30/4, xe tăng của bộ binh của ta đã tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, khiến Dương Văn Minh vừa lên chức Tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đến 11h30’ ngày 30/4, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Sài Gòn được đổi tên Thành Hồ Chí Minh, theo tên của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã minh chứng cho trí tuệ, tài thao lược của Đảng ta trong việc lãnh đạo chiến tranh cách mạng cũng như chứng minh được tinh thần quật khởi, tự lực, tự cường của người dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
Chiến thắng ngày 30/4/1975 đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và phong kiến ở nước ta, giúp hoàn thành cách mạng dân tộc, thống nhất 2 miền Nam-Bắc, quy non sông về một mối, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Thắng lợi ngày 30/4/1975 không chỉ đi vào lịch sử của nước ta mà còn đi vào lịch sử của toàn thế giới, nó như một trang sử chói lọi mang tầm quốc tế.
Chiến thắng này là thành quả vô cùng vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ngày 30/4/1975 chính là trang sử hào hùng của dân tộc ta, sáng chói trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của Việt Nam.
Hy vọng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn biết được ngày 30/4 là ngày gì cũng như ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 20/4. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.