Tháng 3 Hà Nội rực rỡ mùa mộc miên thắp lửa

98
Mỗi độ tháng 3 về, Hà Nội lại được khoác lên một tấm áo mới bởi sắc đỏ rực của hoa gạo.