Tỷ lệ tiền điện được thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 90%

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực tiếp nhận các dịch vụ điện thông qua hình thức trực tuyến và khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Theo EVN, tính đến hết tháng 5/2021, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của các đơn vị trong toàn Tập đoàn đạt 69,85%; tỷ lệ tiền điện được thanh toán không dùng tiền mặt đạt 90,95%.

Tỷ lệ tiền điện được thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 90% - Ảnh 1.

EVN khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

Đối với cung cấp dịch vụ điện trong 5 tháng năm 2021, các Tổng Công ty Điện lực đã tiếp nhận trên 3,92 triệu yêu cầu, trong đó số yêu cầu tiếp nhận trực tiếp tại các phòng giao dịch khách hàng giảm mạnh, chỉ chiếm tỷ lệ 0,65%.

Còn lại khoảng 3,9 triệu yêu cầu, tương ứng 99,35% được tiếp nhận qua các kênh chính như: Trung tâm chăm sóc khách hàng, Trung tâm Hành chính công, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, riêng tại Cổng Dịch vụ công quốc gia có gần 392.000 yêu cầu được tiếp nhận, tương ứng với 55,63% tổng số yêu cầu các dịch vụ của EVN đồng bộ hồ sơ lên Cổng.

Đây là những con số ấn tượng nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu của EVN phấn đấu đến hết năm 2022 cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 và số khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến đạt tỷ lệ 90%.

EVN cũng đặt mục tiêu 100% hồ sơ công việc trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng được xử lý trên môi trường mạng theo phương thức điện tử; tỷ lệ khách hàng giao dịch theo phương thức điện tử đạt 90%.

Đáng chú ý, trước bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh số hóa trong cung cấp các dịch vụ điện và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN mà còn bảo đảm an toàn và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

PV